Välkommen till våra företagsanpassade onlinekurser i ergonomi, arbetsmiljö & hälsa. Kurserna är anpassade för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor främst på kontor och datorsarbetsplatser.
Här krävs att man är minst fem deltagare från samma företag. 
Kontakta oss för mer information angående företagsanpassade kurser.

I kurserna ingår

Personlig inloggning

Digitala föreläsningar

Mindre uppgifter baserade på föreläsningarna

Redovisning av större uppgift online

Kortare tester, vad minns jag

Digitalt
kursmaterial

 


Ergonomi
& stress för skyddsombud.


 Förtagsanpassad distanskurs i belastningsergonomi, arbete vid bildskärm och stress anpassad specifikt för skyddsombud på kontorsarbetsplatsen. 

Exempel på en företagsanpassad distanskurs för en specifik arbetsmiljöroll.

 


Ergonomi
 för inredare/säljare


Företagsanpassad distanskurs i belastningsergonomi, arbete vid bildskärm & ergonomisk arbetsplatsutformning 


Exempel på företagsanpassad distanskurs för en specifik bransch.