Ergonomi & stress för skyddsombud 
- exempel på en företagsanpassad distansutbildning för en specifik arbetsmiljöroll

OM KURSEN
 

Ergonomi & stress för skyddsombud är en företagsanpassad distanskurs för skyddsombud inom kontorsbranschen. Syftet är att få grundläggande kunskaper i ergonomi och stress och vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ergonomi.

Kursinnehåll
Skyddsombudets roll:
I frågor som rör ergonomi och stress på företaget. 

Belastningsergonomi: 
Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeapparat.
Bra och dåliga hållningar. 
Belastningsbesvär orsakade av dåliga arbetsställningar. 
Mindre uppgift i belastningsergonomi.


Arbete vid bildskärm: 
Hur ska en bra ergonomisk utrustning se ut såsom arbetsbord, arbetsstol & datorutrustning. 
Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt. 
Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska jag använda för att undvika belastningsskador.
Mindre uppgift i arbete vid bildskärm.


Stress & stresshantering:
Vad händer i kroppen när vi blir stressade och vilka symtom uppstår. 
Vilka riskfaktorer finns att drabbas av stressrelaterade besvär.
Hur hanterar vi stressen på jobbet på ett bra sätt.
Andningens betydelse.
Progressiv avslappning, ett sätt att minska stressen.
Behandla/förebygg dina stressrelaterade belastningsbesvär med stretching.
Mindre uppgift i stress och stresshantering.


Lagar & regler:
Arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Belastningsergonomi, AFS 2012:2.
Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5.


Större uppgift: 
Fallstudie dvs ett fall som kan uppstå på din arbetsplats angående ergonomi och stress utifrån skyddsombudets roll.

I kursen ingår
Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar 8 x 40 minuter (ca).
Mindre uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Fallstudie.
Lärarledd redovisning av fallstudie online (alternativt via fysisk träff vid minst fem deltagare från samma företag).
Kortare tester, vad minns jag.
Digitalt kursmaterial.

Kursen motsvarar 2,5 dagars utbildning.


Kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgiften när det passar dig och ditt arbete. Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns som pdf. 

Lycka till!

Lärare
Lotta Fallenius
Fysioterapeut       
Fil mag i Ergonomi  Fil mag i Arbetsmiljöledning