Ergonomi
med inriktning på kontor- och datorarbetsplatser 

 

OM KURSEN
 

Ergonomi med inriktning på kontor- och datorarbetsplatser är en distanskurs för chefer, skyddsombud, inredare/säljare och andra som abetar med arbetsmiljö på ett eller annat sätt. Syftet är att få grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, ergonomi vid bildskärmsarbete, ergonomisk arbetsplatsutformning och vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ergonomi.

I kursen ingår

Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar 8 x 40 min (ca).
Uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Redovisning av arbetsuppgift online (alternativt via fysisk träff vid minst fem delatagare från samma företag).
Kortare tester, vad minns jag.
Digitalt kursmaterial.
Kursintyg.


Kursen motsvarar 2 dagars utbildning.


Alla kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgiften när det passar dig och ditt arbete.
Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns som pdf.  

Lycka till!

Lärare
Lotta Fallenius
Fysioterapeut       
Fil mag i Ergonomi  Fil mag i Arbetsmiljöledning