Välkommen till våra onlinekurser i ergonomi, arbetsmiljö & hälsa.
Dessa kurser är anpassade för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljön främst på kontor och datorsarbetsplatser.
Syftet är att få grundläggande kunskaper i bl a belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete samt de regler som gäller kring detta.


I kurserna ingår

Personlig inloggning

Digitala föreläsningar

Uppgifter baserade på föreläsningarna

Kortare tester,
vad minns jag

Digitalt
kursmaterial

KursintygBelastnings
ergonomi


Grundläggande 
kunskaper i belastningsergonomi

Arbetsmiljöverkets föreskrift, Belastningsergonomi AFS 2012:2

 


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrift,
Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1

Kom igång med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet


 


Ergonomi
& Stress


Grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, bildskärmsarbete och stress- och stresshantering.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Belastningsergonomi
Arbete vid bildskärm
Organisatorisk & social arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbeteArbete vid bildskärm

Grundläggande kunskaper i bildskärmsarbete

 Arbetsmiljöverkets föreskrift,
Arbete vid bildskärm
AFS 1998:5