Kontakt

info[at]ergonomiutbildning.se

Arbetsform, ergonomiutbildning.se erbjuder dig högkvalitativa kurser i ergonomi, arbetsmiljö och hälsa både online och genom öppna kurser och föreläsningar mitt i Stockholm.

Genom vårt koncept ger vi dig och dina kollegor möjligheten till ett hälsosammare arbete genom moderna kurser framtagna för både arbetstagarens och arbetsgivarens arbetsbehov. Vår övertygelse är att glada och hälsosamma arbetsplatser även är lönsamma.

Chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljö får kunskap i bl a belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete men också vilka regler som gäller kring detta. Vi har även onlinekurser i ergonomi anpassade för den enskilde individen/arbetstagaren i syfte att förebygga och behandla belastningsbesvär t ex ryggont och musarm men också besvär som uppkommit på grund av stress.

Våra kurser är framtagna med hänsyn till den tidsnöd som ofta uppstår inom företag. För att de anställda inte ska störas i sitt vardagliga arbete och kunna ta till sig kursens information på bästa sätt utförs kurserna online efter eget tempo. Våra öppna utbildningar genomförs centralt i World Trade Center i Stockholm med bra kommunikationer.

Våra kurser håller hög kvalitet med erfaren lärare och pedagogiska, tydliga föreläsningar, uppgifter och nedladdningsbart material i form av föreläsningar etc.  

Du kan alltid nå oss på info[at]ergonomiutbildning.se

ergonomiutbildning.se är en del i utbildningsföretaget Arbetsform 

Växel: 08 - 302 305
Post: Box 70396,
107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm
Uppgång D,  
World Trade Center