Ergonomigenomgång av datorarbetsplats.
Vill ni ha hjälp av en ergonom på plats? Då kommer vi gärna till företaget och gör ergonomigenomgångar för de anställda som arbetar med en dator. 

OM ERGONOMIRONDEN

Ergonomironden börjar med en entimmes föreläsningen för de som ska vara med på den individuella genomgången i ergonomi. Målsättningen med föreläsningen är att deltagarna själva ska kunna förstå hur man ställer in sin egen arbetsplats ur ett ergonomisk perspektiv men också få bra tips i hur man med enkla övningar kan förebygga smärta i nacken, mellan skulderbladen, i ländryggen, gamnacke och musarm i samband med datorarbete. 

Föreläsningens innehåll

  • Grundläggande kunskaper i vad som händer i kroppen när vi intar dåliga arbetsställningar, vad händer med muskler, leder, skelett etc.
  • Vilka olika besvär kan man drabbas av om man arbetar felaktigt.
  • Hur ska en bra hållning i sittande och stående vara. En bra hållning är en förutsättning för att undvika besvär.
  • Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska man använda för att undvika belastningsskador.
  • Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt såsom arbetsbord, arbetsstol, bildskärm, tangentbord, styrdon och belysning.
  • Vad kan man göra själv för att minska riskerna. Många bra tips i form av stretchövningar, cirkulationsträning och användning av olika verktyg tex triggerpunktsboll, balansplatta och träningsband. 

Ergonomironden

Inför ergonomironden får varje deltagare träna på att ställa in sin egen utrustning såsom arbetsstol, arbetsbord, bildskärm, tangentbord, mus och ev belysning. Har man flexibla arbetsplatser tränar man på den man är just nu. Ergonomen går sedan runt till varje delatagare och hjälper till med själva inställningarna, förtydligar arbetsställningar och arbetsteknik och visar på specifika övningar för individen dels i ett förebyggande syfte men också om den redan har drabbats av belastningsbesvär. Övningarna vi arbetar med är framför allt stretchövningar enligt PDF metoden.ÖVRIG INFORMATION

Tid
Halvdag 8.30 - 12 alt 13 - 16.30
Föreläsning 1 timme & ergonomirond 2,5 timmar. Antal deltagare: ca 7 st

Heldag 8.30 - 16.30. Föreläsning 1 timme & ergonomirond 6 timmar. Antal deltagare: ca 16 st. 


Pris
Halvdag: 8 000 SEK
Heldag: 15 000 SEK


Ingår
Åhörarkopior.
Ergonomisk rapport.


OBS!
Priserna gäller Stockholm. Vill man ha hjälp av en ergonom på andra ställen i Sverige tillkommer ytterligare kostnader. 

Utbildare
Lotta Fallenius  Fil mag i
Ergonomi & Arbetsmiljöledning

Leg sjukgymnast