Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Öppen heldagskurs i World Trade Center, Stockholm

OM KURSEN
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM är en kurs för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljön på företaget främst på kontor och datorarbetsplatser. Syftet är att få grundläggande kunskaper och komma igång med det lagstadgade arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.


Kursinnehåll
  • Genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.
  • Hjälp att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget dels genom att skapa en arbetsmiljöhandbok som ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet och dels undersöka, bedöma riskerna, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Övrig kursinformation
 
Vi håller kursen i våra fräscha lokaler i World Trade Center mitt i Stockholm, med goda kommunikationer.

Datum:
Fyll i intresseanmälan för information om nästa tillfälle.

Kurstid:
09.00 - 16.30

Pris:
3 600 SEK (ex moms)

Ingår:
Kursmaterial
Lunch och fika

Kurslokal: 
Arbetsform, ergonomiutbildning.se
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm
Uppgång D,  
World Trade Center

Lärare
Lotta Fallenius
Fysioterapeut       
Fil mag i Ergonomi  Fil mag i Arbetsmiljöledning